Virkon S plv.

od 2,45 € s DPH

Popis produktu

VYSOKOÚČINNÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY VIROCÍDNY DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK

Nezávislými testami dokázaná účinnosť voči širokému spektru ochorenia vyvolávajúcich organizmov – vírusom, baktériám, hubám

Účinný na pórovité povrchy, v tvrdej vode, pri nízkych teplotách a za prítomnosti organických látok

Návod na použitie:

Pridajte obsah sáčku (50 g) do 5 litrov vody aby ste dosiahli pomer 1:100 (1% roztok). Aplikujte pomocou vhodného rozprašovača v množstve 300 ml/m².

Nechajte pôsobiť 10 minút. Pri nízkych teplotách a znečistených povrchoch môže byť potrebná doba pôsobenia až 30 minút.

Opatrenia prvej pomoci:

Všeobecné: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič do úst. Ak symptómy pretrvávajú alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Dýchanie: Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, uložiť ležmo. Pokiaľ postihnutý prestane dýchať: umelé dýchanie. Zasiahnutie pokožky: Okamžite umyte väčším množstvom vody. Poraďte sa s lekárom. Zasiahnutie očí: Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžite umyte väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. Ak je postihnutý pri vedomí, vypiť väčšie množstvo vody. Zavolať lekársku pomoc, môže byť potrebné použitie kyslíka. Okamžite konzultovať s lekárom.

Na dezinfekciu povrchov a zariadenia vo veterinárnych ambulanciách a priestoroch na ustajnenie zvierat, vrátane kotercov, útulkov a stajní. Takisto sa môže použiť do dezinfekčných rohoží.

Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Po otvorení obsah ihneď použite. Zabráňte aby sa koncentrát alebo roztok dostali priamo do vodných zdrojov. Nemiešajte s inými chemikáliami. Nenamáčajte kovové objekty po dobu dlhšiu ako 10 minút. 1% roztok Virkon®S zostáva stabilný približne 5 dní.

Upozornenia:

Biocídna aktívna zložka: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) 497g/kg

• Dráždi pokožku

• Riziko vážneho poškodenia očí

• Škodlivý pre vodné organizmy

• Uchovávajte mimo dosahu detí

• Nevdychujte prach

• Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami

• V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc

• Používajte vhodné ochranné pracovné prostriedky, ochranné rukavice a ochranu očí/tváre

• Tento prípravok a jeho obal musia byť likvidované ako nebezpečný odpad

Obsahuje: dipotassium peroxodisulphate.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Núdzové telefónne číslo:

Toxikologické informačné centrum 02/54 77 41 66

Varianty produktu
Balenie: Cena Dostupnosť
1 kg
Kód: P1154
28,31 € s DPH

Skladom 1-2 dni

28,31 € s DPH

Skladom 1-2 dni

5 kg
Kód: P1156
121,24 € s DPH

Skladom 1-2 dni

121,24 € s DPH

Skladom 1-2 dni

50 g
Kód: P1155
2,45 € s DPH

Skladom 1-2 dni

2,45 € s DPH

Skladom 1-2 dni

Súvisiace produkty

ECOCID S PLV   50G (DEZINFEKCIA)

ECOCID S PLV 50G (DEZINFEKCIA)

Skladom 1-2 dni

1,00 € s DPH

ECOCID S PLV  25X50G (DEZINFEKCIA)

ECOCID S PLV 25X50G (DEZINFEKCIA)

Skladom 1-2 dni

24,99 € s DPH

ECOCID S PLV 2,5KG (DEZINFEKCIA)

ECOCID S PLV 2,5KG (DEZINFEKCIA)

Skladom 1-2 dni

41,11 € s DPH

CHIROX PLV  50G

CHIROX PLV 50G

Skladom 1-2 dni

1,95 € s DPH

CHIROX PLV 3KG

CHIROX PLV 3KG

Skladom 1-2 dni

75,98 € s DPH

CHLOROVE VAPNO 25 KG
  • Akcia
  • Top produkt

CHLOROVE VAPNO 25 KG

Skladom 1-2 dni

38,99 € s DPH 40,25 €

NEOCHEMOSEPT SPEZIAL 5KG ROZTOK

NEOCHEMOSEPT SPEZIAL 5KG ROZTOK

Skladom 1-2 dni

72,73 € s DPH

Chloramin T

Chloramin T

od 10,20 € s DPH

Pozerali ste tieto produkty