Kontakt

www.modralekaren.sk

Telefónny kontakt: 0948 276 124

(každý pracovný deň od 8:00 do 16:00)

Email: info@modralekaren.sk

Fb: modralekaren.sk

Pracovná doba: pondelok - piatok 8:00 - 16:00 okrem sviatkov


TaJ s.r.o. - držiteľ povolenia

Štatutárny zástupca:

PharmDr. Tatiana Šimanská, Karpatská 5, Prešov

PharmDr. Katarína Gurka Šimanská MPH, Oravská 3, Prešov

Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 4356/2015/OZ-HAR právoplatné od 13.8. 2015

Kód poskytovateľa zdravotnej startostlivosti: N87894160301

IČO: 31723527

DIČ: 2020557011

IČ DPH: SK2020557011


Osobný odber:

Lekáreň TaJ, s.r.o.

Generála Svobodu 26

080 01 Prešov

Telefónny kontakt: 0948 506 177

Pracovná doba: každý deň v čase od 7:00 - 22:00 aj počas sviatkov