Cestal cat 80/20 mg žuv.tbl. 48 tbl.

 • Akcia
 • Novinka
 • Tip

Skladom 1-2 dni

 • Kód produktu: P1796
 • Balenie: 48 TBL
63,28 € s DPH 69,08 €
+ -

Popis produktu

Cestal Cat 80/20 mg žuvacie tablety pre mačky

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta obsahuje:

Účinné látky:

Praziquantelum 20 mg

Pyrantelum 80 mg, ekvivalent

Pyranteli embonas 230 mg

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

LIEKOVÁ FORMA

Žuvacie tablety.

Svetložltá – hnedastá oválna tableta s deliacou ryhou.

Každú tabletu je možné rozdeliť na dve rovnaké polovice.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cieľové druhy

Mačky.

Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Liečba zmiešaných infestácií spôsobených všetkými druhmi pásomníc a okrúhlych červov u mačiek:

- askaridy: Toxocara cati, Toxascaris leonina (zrelé a nezrelé formy)

- ankylostómy: Ancylostoma tubaeforme,

- pásomnice: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum,

(zrelé a nezrelé formy), Joyeuxiella spp.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinné látky, alebo na niektoré pomocné látky. Nepoužívať u mačiatok mladších ako 6 týždňov. Nepoužívať v kombinácii s derivátmi piperazínu. Pozri časť 4.7.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Blchy sú medzihostiteľom jedného spoločného druhu pásomnice - Dipylidium caninum. Zamorenie pásomnicami sa určite vráti, ak sa nevylúči medzihostiteľ ako blchy, myši a pod.

Rezistencia parazitov voči akejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom a opakovanom použití antihelmintika príslušnej skupiny.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vzhľadom k tomu, že tablety sú ochutené, mali by byť uložené na bezpečnom mieste mimo dosahu zvierat. Zvieratá v zlom stave, alebo silne napadnuté, čo sa môže prejaviť symptómami, ako je hnačka, zvracanie, prítomnosť parazitov v stolici a zvratkoch, zlom stave srsti, by mali byť pred podaním lieku vyšetrené veterinárnym lekárom. U vážne oslabených alebo silne infikovaných mačiek používať iba po zvážení rizika/prínosu zodpovedným veterinárnym lekárom.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Z hygienických dôvodov by si mali osoby manipulujúce s liekom umyť ruky.V prípade náhodného požitia veterinárneho lieku vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Iné opatrenia

Echinokokóza predstavuje riziko pre človeka. Keďže echinokokóza je ochorenie podliehajúce hláseniu Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE), osobitné pokyny týkajúce sa liečby, následnej starostlivosti a ochrany ľudí je potrebné získať od príslušného orgánu.

Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Vo veľmi zriedkavých prípadoch (u menej ako 1 z 10 000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení) môžu nastať mierne a prechodné poruchy tráviaceho traktu, ako je hypersalivácii a/alebo vracanie a mierne a prechodné neurologické poruchy, ako ataxia.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Nepodávať počas gravidity. Môže byť použitý počas laktácie.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nepodávať súčasne so zlúčeninami piperazínu.

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 20,0 mg pyrantelu (ekvivalent 57,5 mg/kg pyrantel embonátu) a 5 mg/kg prazikvantelu. To je ekvivalentom 1 tablety na 4 kg živej hmotnosti.

Živá hmotnosť (kg)

Počet tabliet

≥1,0 - ≤ 2,0

½

> 2,0 - ≤ 4,0

1

> 4,0 - ≤ 6,0

1 ½

> 6,0 - ≤ 8,0

2

Spôsob podania a trvanie liečby

Len na perorálne podanie. Tablety ba mali byť podané mačke priamo, ale v prípade potreby môžu byť zamiešané do krmiva.

V prípade napadnutia škrkavkami, najmä u mačiatok, nemožno očakávať úplnú elimináciu, preto riziko nákazy pre človeka môže pretrvávať.

V štúdii na 30 mačkách bol veterinárny liek v 83% prijímaný spontánne.

Nie je potrebné zamedziť prístupu ku krmivu pred alebo po podaní veterinárneho lieku.

O opakovanom ošetrení a frekvencii liečby sa poraďte s veterinárnym lekárom.

Aby sa zabezpečilo podanie správnej dávky, hmotnosť zvieraťa musí byť stanovená čo najpresnejšie.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Po podaní päťnásobnej dávky sa neprejavili žiadne klinické príznaky predávkovania. Po dávkach vyšších ako päťnásobok odporúčanej dávky boli pozorované známky intolerancie ako je zvracanie.

Ochranná (-é) lehota (-y)

Netýka sa.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antihelmintikum (chinolínové deriváty a príbuzné látky).

Kód ATCvet: QP52AA51

Farmakodynamické vlastnosti

Prazikvantel sa veľmi rýchlo absorbuje cez povrch parazita a distribuuje do jeho tela. In vitro aj in vivo štúdie preukázali, že prazikvantel spôsobuje ťažké poškodenie integumentu, vedúce ku kontrakcii a paralýze parazitov. Dochádza k takmer okamžitej tetanickej kontrakcii svaloviny parazita a rapídnej vakuolizácii syncytiálneho tegumentu. Táto rapídna kontrakcia sa vysvetľuje zmenami v toku divalentných katiónov, hlavne vápnika. Pyrantel pôsobí ako cholinergický agonista. Jeho mechanizmus účinku spočíva v stimulácii nikotínových cholinergických receptorov parazita, privodzujúcich spastickú paralýzu, čím umožňuje jeho odstránenie z gastrointestinálneho (GI) systému peristaltikou.

Farmakokinetické údaje

Prazikvantel je rýchlo absorbovaný, metabolizovaný a distribuovaný v tele. Po podaní lieku mačkám bola maximálna koncentrácia prazikvantelu dosiahnuté približne po 2 hodinách. Prazikvantel je metabolizovaný v pečeni. V priebehu 48 hodín po podaní je úplne vylúčený predovšetkým močom vo forme metabolitov. Pyrantel je málo absorbovaný, takže sa predpokladá, že veľká časť podanej dávky zostáva v gastrointestinálnom trakte, kde sa uplatňuj jeho terapeutický účinok. Do značnej miery je vylučovaný v nezmenenom stave stolicou.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Zoznam pomocných látok

Cetylpalmitát

Monohydrát laktózy

Škrob, predželatinovaný

Sodná soľ karboxymetylškrobu typ A

Sušené kvasnice

Pečeňová aróma

Magnéziumstearát

Závažné inkompatibility

Neuplatňujú sa.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 3 roky.

Čas použiteľnosti po rozdelení (na polovice) tabliet po otvorení blistra: 2 dni.

Súvisiace produkty

CANIVERM TBL 6X175MG (MITE)

CANIVERM TBL 6X175MG (MITE)

Skladom 1-2 dni

5,81 € s DPH

CANIVERM TBL 6X700MG (FORTE)

CANIVERM TBL 6X700MG (FORTE)

Skladom 1-2 dni

6,32 € s DPH

CANIVERM TBL 100X700MG (FORTE)

CANIVERM TBL 100X700MG (FORTE)

Skladom 1-2 dni

78,36 € s DPH

CAZITEL CAT 24TBL

CAZITEL CAT 24TBL

Skladom 1-2 dni

34,08 € s DPH

CAZITEL PLUS XL 20TBL

CAZITEL PLUS XL 20TBL

Dočasne nedostupné

68,76 € s DPH

DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50MG 2TBL

DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50MG 2TBL

Skladom 1-2 dni

5,82 € s DPH

DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50MG 4X6TBL

DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50MG 4X6TBL

Skladom 1-2 dni

62,55 € s DPH

DRONTAL MACKY 2TBL

DRONTAL MACKY 2TBL

Skladom 1-2 dni

5,54 € s DPH

DRONTAL MACKY 3X8TBL

DRONTAL MACKY 3X8TBL

Skladom 1-2 dni

59,35 € s DPH

DRONTAL PLUS FLAVOUR 35KG 2TBL

DRONTAL PLUS FLAVOUR 35KG 2TBL

Skladom 1-2 dni

15,60 € s DPH

GALCES TBL 10X1

GALCES TBL 10X1

Skladom 1-2 dni

9,82 € s DPH

HELMIGAL TBL 100X10MG HOLUBY,HYDINA

HELMIGAL TBL 100X10MG HOLUBY,HYDINA

Skladom 1-2 dni

6,34 € s DPH

PRATEL TBL 1X10TBL

PRATEL TBL 1X10TBL

Skladom 1-2 dni

8,11 € s DPH

PRAZITEL PLUS 104 TABS VET
 • Akcia

PRAZITEL PLUS 104 TABS VET

Skladom 1-2 dni

72,70 € s DPH 76,91 €

UNIVERM TOTAL 2X10TBL

UNIVERM TOTAL 2X10TBL

Skladom 1-2 dni

11,46 € s DPH

UNIVERM TOTAL 200TBL
 • Akcia

UNIVERM TOTAL 200TBL

Skladom 1-2 dni

85,99 € s DPH 100,63 €

Cestal plus žuvacie tbl. pre psy 8 tbl.

Cestal plus žuvacie tbl. pre psy 8 tbl.

Skladom 1-2 dni

13,25 € s DPH

Cestal plus žuvacie tbl. pre psy 25 x 8 tbl.
 • Akcia

Cestal plus žuvacie tbl. pre psy 25 x 8 tbl.

Skladom 1-2 dni

162,49 € s DPH 174,25 €

PODAVAC TABLIET BUSTER 1KS

PODAVAC TABLIET BUSTER 1KS

Skladom 1-2 dni

1,75 € s DPH

Cestal cat 80/20 mg žuv.tbl. 8 tbl.
 • Novinka

Cestal cat 80/20 mg žuv.tbl. 8 tbl.

Skladom 1-2 dni

14,18 € s DPH