Jedovaté rastliny II.

Jedovaté rastliny II.


V minulom článku sme sa venovali izbovým rastlinám, ktoré môžu byť nebezpečné pre zvieratá. Jedovaté však sú aj záhradné rastliny.

V tabuľke sú vymenované niektoré z nich a symptómy otravy týmito rastlinami.Aká je prvá pomoc pri požraní niektorej z jedovatých rastlín?

Ak si všimnete, že zviera požralo nejakú nebezpečnú rastlinu, je vhodné vyvolať zvracanie. A to buď podaním slaného roztoku alebo 3% roztoku peroxidu vodíka. Následne podať čierne uhlie. To pohltí toxíny z rastlín. Ak už ubehla dlhšia doba je dobré podporiť vyprázdnenie a podať laxatíva buď vo forme per orálnych liekov alebo čipky (napríklad Gutalax). Pri podráždení slizníc a kože môžete príznaky zmierniť výplachom vodou alebo mliekom. Samozrejme hneď po podaní prvej pomoci vyhľadajte veterinárnu lekára.


Autor: MVDr. Mgr. M. Dobisová