Čipovanie zvierat

Čipovanie zvierat

Čipovanie je jednou z rozporuplných tém podobne ako kastrácia. Mnoho ľudí nechápe význam čipovania a vidí v tom buď len akúsi možnosť ako si veterinárni lekári môžu privyrobiť, alebo je to podľa nich zbytočný zásah do tela zvieraťa, poprípade sa boja, že o chvíľu začnú čipovať aj nás ľudí a podobne. Čipovanie má však veľký prínos ako pre majiteľa, tak aj pre zvieratá.

Čo vlastne znamená čipovanie zvierat? Je to označovanie zvierat mikročipom, ktorý sa zavádza ihlou pod kožu. Aplikovať ho spoločenským zvieratám môže len veterinárny lekár. Mikročip je elektronická súčiastka veľkosti zrnka ryže, ktorá je vložená do kapsule vyrobenej z bioskla alebo keramického krytu. Ich povrch je zdrsnený, čo bráni putovaniu mikročipu po tele zvieraťa. Mikročip sa zavádza obvykle na ľavú stranu krku alebo medzi lopatky. Obsahuje 15-miestny číselný kód, ktorý je jedinečný pre každé zviera. K tomuto kódu sa potom priradia identifikačné údaje o zvierati (meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa), informácie o majiteľovi zvieraťa (meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo) a údaje o vakcinácii psa proti besnote.

Ako čipovanie prebieha? Veterinárny lekár aplikuje zvieraťu mikročip ihlou pod kožu. Následne čítačkou skontroluje či je mikročip správne zavedený a či je funkčný. K číslu mikročipu potom priradí identifikačné údaje zvieraťa a majiteľa zvieraťa. Tieto údaje zaregistruje do databázy Centrálneho registra spoločenských zvierat. Toto musí vykonať do 24 hodín. To či je Vaše zviera naozaj zaregistrované si môžete potom overiť na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk.

Prečo je dobré mať zviera začipované? To by Vám najlepšie vedeli povedať veterinárni lekári a záchrancovia zvierat, ktorí denno-denne evidujú zatúlané zvieratá. A práve čipovanie je najjednoduchší spôsob ako nájsť majiteľa a kontaktovať ho.

Čipovanie zvierat je na Slovensku povinné pre psy a pri vydávaní cestovného pasu pre spoločenské zvieratá. Šteňatá sa musia začipovať pred zmenou majiteľa alebo najneskôr do 12 týždňa veku. Z toho vyplýva, že ak si kúpite šteniatko, musí už mať čip a byť registrované v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Bývalý majiteľ psa je povinný nahlásiť zmenu majiteľa do Centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára a to do 21 dní odo dňa zmeny majiteľa. Takisto ste povinný nahlásiť do 21 dní úhyn Vášho zvieraťa. Veterinárny lekár nesmie podľa novely zákona ošetriť nezačipovaného psa, ktorý už mal byť začipovaný (samozrejme výnimkou je stav ohrozujúci život psa a v nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka). Takisto môže majiteľ dostať pokutu za nezačipovaného psa. Táto novela zákona sa prijala kvôli ochrane zvierat, zníženiu (najlepšie úplnému zastaveniu) počtu množiteľov a beztrestnému týraniu a zabíjaniu. Bohužiaľ sú medzi nami aj ľudia, ktorí sa chcú zvieraťa zbaviť, keď sa im už v ich živote nehodí, poprípade majú potrebu dokazovať si svoju silu na bezbrannom zvierati. Ak si raz človek zaobstará zviera, mal by sa k tomu postaviť zodpovedne a riadne sa o neho postarať do konca jeho života. Aj to je dôvod prečo sa čipovanie zaviedlo ako povinnosť zo zákona.

Pri kúpe šteniatka si preto dávajte dobrý pozor na to, či je naozaj začipované a má všetky potrebné očkovania. Inak to budú zbytočné výdavky pre Vás. Poctivý chovateľ Vám odovzdá šteňa s potrebnými očkovaniami a čipovaním. Aj takto sa odlišujú dobrí chovatelia od množiteľov. Čipovanie je jednorázová záležitosť, ktorá vydrží po celý život Vášho miláčika.


Autor: MVDr. Mgr. M. Dobisová