Besnota

Besnota


Besnota je jedným z najnebezpečnejších vírusových ochorení postihujúcich cicavce vrátane psov a ľudí. Ide o smrteľné ochorenie, vírus besnoty sa vyskytuje na celom svete vrátane Severnej, Strednej a Južnej Ameriky, Ázie, Afriky, Stredného východu a niektorých častí Európy (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko). Prípady besnoty sa vyskytli nedávno aj u nás na Slovensku.

V Európe sú hlavným rezervoárom líšky, zatiaľ čo v Severnej Amerike sú hlavnými zdrojmi infekcie skunk, líška, mýval, kojot a netopier. V Ázii, Afrike a Latinskej Amerike sú hlavným rezervoárom túlavé psy. V týchto oblastiach sú infekcie ľudí a úmrtia bežnejšie.
Vírus sa prenáša slinami pri pohryzení alebo pri olizovaní rany, iný typ prenosu je zriedkavý. Po uhryznutí je vírus besnoty prenášaný cez periférne nervy do mozgu, kde sa rozmnoží sa a rozšíri sa do slinných žliaz. Tu sa vírus vylučuje v slinách. Vírus besnoty mimo tela cicavca dlho neprežije.

Inkubačná doba (čas od vstupu vírusu do tela po objavenie sa klinických príznakov) je variabilná - od desiatich dní do jedného roka alebo dlhšie. U psov je inkubačná doba zvyčajne dva týždne až štyri mesiace. Rýchlosť vývoja klinických príznakov závisí od:

1. Miesta infekcie – čím bližšie je uhryznutie k mozgu a mieche, tým rýchlejšie sa vírus dostane do nervového tkaniva

2. Závažnosti uhryznutia

3. Množstva vírusu vstreknutého uhryznutím


Klinické príznaky

Po uhryznutí besným zvieraťom choroba postupuje v niekoľkých fázach. V prodromálnej fáze (prvá fáza) pes prechádza výraznou zmenou v správaní. Zvyčajne pokojné psy sú rozrušené a aktívne domáce zvieratá sú nervózne alebo plaché. Pes sa snaží utiecť z domu, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy majiteľa (alebo na ne nereaguje), prestáva poznávať známych ľudí. Charakteristický príznak je zvrátená chuť – požieranie rôznych predmetov (kamene, zemina, odpadky). Táto fáza môže trvať 2-3 dni.

Po tejto fáze rozlišujeme dve známe formy klinického ochorenia:

Pri zúrivej forme nastane excitačná fáza (druhá fáza), keď sa besný pes stane agresívnym a nadmerne reaktívnym na rôzne stimuly (dotyk, svetlo). Intenzita klinických príznakov sa stupňuje, pes je zúrivý, napáda zvieratá a ľudí, stavy excitácie striedajú stavy depresie. Objavuje sa aj samopoškodzovanie.

Pri tichej forme excitačná fáza chýba alebo je málo výrazná.

V tretej paralytickej fáze dochádza k paralýze (ochrnutiu) svalových partií - žuvacích a jazykových svalov. Nastupuje paralýza panvových končatín, chvosta, svaloviny močového mechúra a konečníka. Z ústnej dutiny vyteká množstvo slín, zviera ich nie je schopné prehĺtať kvôli paralýze hltana, zadusí sa a uhynie.

Môžem dostať besnotu?

Áno, choroba je zoonotická (môže sa preniesť zo zvieraťa na človeka). Prenáša sa len cez sliny, pohryzením besným zvieraťom. Vírus je prítomný v slinách infikovaných zvierat len na obmedzený čas. Ak vás uhryzne akékoľvek zviera, ktoré môže byť podozrivé z besnoty, okamžite ranu umyte a dôkladne opláchnite mydlom a vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Vo februári 2018 vydala Svetová zdravotnícka organizácia nové odporúčanie po expozícii. Tí, ktorí boli pohryznutí a neboli predtým očkovaní proti besnote, by mali okamžite dostať imunoglobulín (protilátku), po ktorom bude nasledovať séria vakcín. Tí, ktorí boli predtým očkovaní, nepotrebujú imunoglobulín, ale aj tak dostanú niekoľko vakcín proti vírusu.

Je možné prežiť uhryznutie besným zvieraťom?

Existujú ojedinelé a nedostatočne zdokumentované správy o preživších psoch aj ľuďoch. V niektorých prípadoch sa mohlo nachádzať v slinách v čase, keď besné zviera pohrýzlo svoju obeť, veľmi málo vírusu besnoty. V tejto situácii sa u obete nemusí vyvinúť besnota.

Louis Pasteur však ako prvý preukázal, že je možné prerušiť postup vírusu od infikovaného uhryznutia k nástupu príznakov skorým použitím séra proti besnote. Toto antisérum obsahuje špecifické imunitné protilátky proti vírusu. Najdôležitejšou metódou prevencie progresie besnoty je podanie dávky postexpozičnej vakcíny proti besnote. Vakcína stimuluje imunitný systém, aby si proti vírusu besnoty vytvoril vlastné neutralizačné protilátky. Bez očkovania a rýchlej postexpozičnej liečby sú šance na prežitie nízke.

Je očkovanie účinné?

Očkovanie je základným kameňom prevencie besnoty, pretože podporuje tvorbu protilátok, ale je účinné len vtedy, ak sa podá skôr, ako sa vírus dostane do nervového systému. Moderné vakcíny proti besnote pre psov, mačky a kone sú mimoriadne bezpečné a účinné.
Na Slovensku je zo zákona povinné očkovať psy, mačky a fretky od 12. týždňov veku s následným preočkovaním každý rok (poprípade podľa odporúčania výrobcu).

Aká je liečba besnoty?

Pri podozrení na besnotu je Váš veterinárny lekár zo zákona povinný informovať miestne alebo štátne orgány, ktoré určia kroky potrebné na náležitú ochranu verejnosti. Pre psa s besnotou neexistuje žiadna liečba. V prípade podozrenia na besnotu je potrebné držať psa v izolácii a zabrániť tomu, aby utiekol alebo niekoho nezranil. Ak bol pes vakcinovaný, odoberie sa krv na zistenie hladiny postvakcinačných protilátok, ak je táto hladina nízka, je potrebné zviera eutanazovať, pretože predstavuje riziko pre ľudí a ostatné zvieratá. Pes, ktorý nevykazuje žiadne klinické príznaky a jeho hladina protilátok je v rámci stanovených noriem sa považuje za dostatočne chránené, bude uvoľnené z izolácie a RVPS nariadi pozorovaciu dobu 3 mesiace.


Autor: Antónia Barnová (študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva)

15.1.2023