Vakcinácia mačiek

Vakcinácia mačiek

Pre mačky existuje viacero typov vakcín. Buď je to trojkombinácia (proti rhinotracheitíde mačiek, proti kalicivírusovej infekcii, proti infekčnej panleukopénii), štvorkombinácia (proti rhinotracheitíde mačiek, proti kalicivírusovej infekcii, proti infekcii Chlamydophila felis, proti infekčnej panleukopénii) alebo päťkombinácia (proti rhinotracheitíde mačiek, proti kalicivírusovej infekcii, proti infekcii Chlamydophila felis, proti infekčnej panleukopénii a proti infekčnej leukémii).

To akú kombináciu je potrebné zvoliť závisí (okrem iného) hlavne od infekčného prostredia, v ktorom sa mačka pohybuje.

Jedine vakcína proti infekčnej panleukopénii chráni mačku úplne. Vakcíny proti rhinotracheitíde, kaliciviróze a proti infekcii Chlamydophila felis neochránia pred nákazou, no zmiernia klinické príznaky. Očkovanie proti infekčnej leukémii sa robí až po otestovaní mačky na toto ochorenie, ktoré musí byť negatívne.


Vakcinačná schéma pre mačky vyzerá poväčšine takto:

1. očkovanie: 8.-9. týždeň proti caliciviróze, herpesviróze a panleukopénii (môže aj proti chlamýdióze a leukémii)

2. revakcinácia: po 3-4 týždne proti caliciviróze, herpesviróze a panleukopénii (môže aj chlamidióze a leukémii) a besnote.

Štandardne sa revakcinácia vykonáva následne raz za rok proti všetkým infekčným ochoreniam. Je to dôležité hlavne pri infekcii Chlamydophila felis a infekčnej leukémii, pretože táto vakcína vydrží len rok. Imunita proti ostatným ochoreniam trvá 3 roky.


Aj pre mačky existujú doplnkové očkovania. Napríklad proti Bordetella bronchiseptica, felinnej infekčnej peritonitíde, dermatofytóze...

Jednou z komplikácií pri vakcinácii mačiek je postinjekčný sarkóm. Je to malígny sarkóm kože. Vzniká aj ako reakcia na vakcíny- hlavne proti leukémii a besnote. Preto sa odporúčajú také miesta vpichu, ktoré sa pri výskyte tohto sarkómu dajú ľahko odstrániť. To znamená, že je vhodné očkovať mačky buď do chvosta alebo do zadnej labky čo najďalej od trupu. Ďalší odporúčaný postup je vakcinovať raz za 3 roky u vakcín, u ktorých je to možné. Očkovanie proti leukémii sa odporúča iba ak je tu riziko nákazy, raz za rok. Tým sa zníži pravdepodobnosť výskytu sarkómu. Takisto je dobré informovať o tom majiteľa, pretože v čím skoršom štádiu sa odhalí sarkóm, tým je jednoduchšie ho odstrániť.


autor: MVDr. M. Dobisová