Vakcinácia II.

Vakcinácia II.


Čo je to materská imunita?

Novonarodené zvieratá ešte nemajú šancu vytvoriť si vlastnú imunitu, preto potrebujú ochranu pred infekciami prítomnými v ich prostredí. Túto imunitu dostávajú od matky ako materské protilátky. Časť tejto pasívnej imunity sa prenáša cez placentu, kým je mláďa ešte v maternici, ale väčšina sa prenáša po prijatí prvého mlieka (kolostra). Táto materská imunita je len dočasná. Počas prvých týždňov života neustále klesá a do dvanástich týždňov väčšinou zmizne. Miera poklesu je variabilná, závisí od mnohých faktorov.

Prečo sa šteniatkam podáva viac ako jedna dávka vakcíny?

Dôvody sú dva. Po prvé, bez zložitého testovania nie je možné zistiť, kedy šteniatko stratilo pasívnu ochranu, ktorú dostalo od svojej matky. Skorý pokles materských protilátok šteňaťa môže spôsobiť, že je náchylné na infekciu vo veľmi mladom veku. Silná materská imunita môže v skutočnosti narušiť skoré očkovanie. Po druhé, najmä pri usmrtených vakcínach, je prvá dávka primárna a druhá dávka zvyšuje odpoveď na vyššiu, dlhšie trvajúcu úroveň imunity.

Prečo musí byť môj pes revakcinovaný (opäť očkovaný)?

U väčšiny správne očkovaných psov by imunita mala vydržať viac ako rok a často aj niekoľko rokov. Imunita však časom klesá a táto miera poklesu sa u jednotlivcov líši. Pre zachovanie najlepšej ochrany pred infekčnými chorobami sa veľmi osvedčili revakcinácie. Vakcíny proti besnote sa podávajú buď každý rok alebo každé tri roky, zatiaľ čo vakcíny proti ostatným infekčným chorobám je potrebné revakcinovať každý rok.

Čo sa stane, ak je môj pes počas/po očkovaní chorý?

Tejto situácii pomáha predchádzať veterinárna prehliadka pred očkovaním. Vo väčšine prípadov by ľahké ochorenie nemalo katastrofálne následky, ale je dôležité, aby bolo zviera po očkovaní zdravé, aby sa zabezpečil správny vývoj imunity. Preto je dôležité spomenúť, ak má vaše zvieratko gastrointestinálne problémy, hnačky, zvracia a podobne.

Môže sa po očkovaní vyskytnúť nejaká reakcia?

U niektorých psov sa jeden až dva dni po očkovaní vyvinie mierna letargia alebo bolestivosť. V prípade usmrtených vakcín obsahujúcich adjuvans sa môže v mieste vakcinácie objaviť hrčka. Ak je miesto bolestivé alebo hrčka pretrváva viac ako niekoľko týždňov bez zmeny veľkosti, poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom. U niektorých psov sa môžu vyvinúť závažnejšie reakcie, ktoré sú formou precitlivenosti (alergie). Zvyčajne sa objavia v priebehu niekoľkých minút, ale môžu byť oneskorené o niekoľko hodín. Pes môže slintať, zvracať, môže sa u neho objaviť hnačka, žihľavka alebo môže mať ťažkosti s dýchaním. Ak k tomu dôjde, ihneď kontaktujte veterinárneho lekára.

Poskytujú vakcíny 100% ochranu?

Vakcíny boli veľmi úspešné pri ochrane väčšiny psov. Práve vďaka vakcinácii sa predtým bežne rozšírené choroby (napr. psinka) vyskytujú už len zriedkavo. Existujú však situácie, v ktorých môže byť imunita psa prekonaná a u očkovaného psa sa stále môže vyvinúť choroba. V takýchto prípadoch je ochorenie vo všeobecnosti miernejšie, než ako by tomu bolo, keby pes nebol očkovaný.

Niektoré príčiny zjavného zlyhania vakcíny sú:

  • Materské protilátky. Ako už bolo spomenuté vyššie, keď sa šteňa narodí a napije sa kolostra získa časť protilátok od matky. Dobre zaočkovaná fenka prenesie na svoje šteňatá protilátky proti tým chorobám, proti ktorým bola zaočkovaná, ako aj na všetky ďalšie, ktoré získala prirodzeným spôsobom. Takéto protilátky chránia mláďa pred týmito chorobami počas prvých dvoch alebo troch mesiacov jeho života, čo je najkritickejšie obdobie. Avšak počas toho istého obdobia môžu materské protilátky blokovať schopnosť mláďat reagovať na očkovanie. Tento blokujúci účinok sa znižuje, keď sa materské protilátky počas týchto dvoch až troch mesiacov postupne vytrácajú až dosiahnu bod, keď možno úspešne vykonať očkovanie. Bohužiaľ, tento bod sa medzi mláďatami líši hlavne preto, že množstvo materských protilátok, ktoré každé mláďa dostane, je variabilné. To je jeden z dôvodov, prečo väčšina vakcinačných schém pre šteňatá zahŕňa sériu očkovaní s odstupom dvoch až štyroch týždňov.
  • Neúplná imunitná odpoveď. Medzi imunitným systémom psov existujú rozdiely. Niektorí reagujú na očkovanie horšie, takže imunita môže byť neúplná alebo kratšia ako zvyčajne.

  • Klesajúca imunita. Bez posilňovacej vakcinácie alebo prirodzeného posilnenia imunity sporadickým vystavením sa infekčnému agens v prírode sa imunita voči konkrétnemu mikroorganizmu časom znižuje. To platí najmä u starších psov a nakoniec bude imunita príliš nízka na to, aby zabránila prepuknutiu choroby.

  • Potlačenie imunity. Niektoré infekcie a lieky, ako sú lieky proti rakovine, môžu spôsobiť potlačenie imunitného systému, takže inak dobre vakcinovaný pes sa stane náchylným na infekciu a ochorenie, ak mu je vystavený.

  • Nové kmene mikroorganizmu. Niektoré infekčné agens existujú v rôznych kmeňoch alebo sa z nich vyvinú nové kmene, ktoré nie sú priamo pokryté podávanými vakcínami. V týchto prípadoch môže vakcína poskytnúť určitú „krížovú ochranu“ alebo čiastočnú ochranu, ale ochrana nemusí byť úplná.


Autor: Antónia Barnová (študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva)

02.02.2023