Vakcinácia I.

Vakcinácia I.


Čo je to vakcína?

Vakcína je prípravok buď usmrtených alebo zmenených mikroorganizmov (vírusov, baktérií), ktorý stimuluje imunitný systém, aby sa naučil s mikroorganizmom bojovať, takže ak sa s ním v budúcnosti stretne, u zvieraťa sa neprejavia príznaky ochorenia alebo budú len mierne.

Imunita je komplexný rad obranných mechanizmov, pomocou ktorých je zviera schopné odolávať chorobe alebo infekcii, resp. odolávať škodlivým následkom infekcie. Hlavnými zložkami tejto obrany sú biele krvinky. Všetky mikroorganizmy infekčných chorôb (vírusy, baktérie, prvoky, huby atď.) majú zložky nazývané antigény. Tieto antigény spôsobia, že biele krvinky budú reagovať tvorbou protilátok. Tieto protilátky majú za úlohu zničiť mikroorganizmus a odstrániť ho z tela. Imunita má pamäť, preto budúce vystavenie rovnakému antigénu vedie k oveľa rýchlejšej reakcii imunitného systému. Táto rýchla reakcia zvyčajne zastaví novú infekciu skôr, ako môže u jednotlivca spôsobiť vážne ochorenie. Takáto imunitná pamäť môže časom vymiznúť a niekedy aj pomerne rýchlo, v závislosti od konkrétneho organizmu.

Imunita môže byť niekedy prekonaná, keď je zviera vystavené obzvlášť škodlivému kmeňu mikroorganizmu, keď je nadmerne stresované alebo je imunita znížená v dôsledku inej choroby alebo pri podávaní určitých liekov.

Aký je rozdiel medzi modifikovanou živou vakcínou a usmrtenou vakcínou?

V modifikovanej živej alebo živej oslabenej vakcíne bol pôvodca (vírus, baktéria atď.) oslabený alebo zmenený tak, že už nie je škodlivý alebo nákazlivý, ale je stále schopný stimulovať ochrannú imunitu pri injekčnom alebo inom podaní. S usmrtenou vakcínou bol pôvodca organizmu usmrtený alebo inaktivovaný, aby bol neškodný. Usmrtené vakcíny často potrebujú pomocníka - adjuvans zahrnutý vo vakcíne na stimuláciu dlhotrvajúcej imunitnej odpovede.

Prečo sa vakcíny podávajú injekčne?

Niektoré vakcíny sa podávajú lokálne, napríklad do nosa (vakcína proti kotercovému kašľu), no väčšina si vyžaduje injekčnú aplikáciu, aby sa dosiahla maximálna stimulácia imunitného systému. Niektoré vakcíny sa aplikujú podkožne, iné sa aplikujú do svalov.

Aké vakcíny sú u psov potrebné?

Na Slovensku je zo zákona povinná vakcinácia proti besnote (R) u všetkých psov, mačiek a fretiek starších ako 12 týždňov. Medzi základnú, no zo zákona nepovinnú vakcínu pre psy patrí DHPPi + L vakcína proti infekčným ochoreniam:

  • D - vírus psinky

  • H - psí adenovírus-2 (hepatitída)

  • P - psí parvovírus

  • Pi - parainfluenza

  • L - leptospiróza

Síce táto vakcína nie je zo zákona povinná, no je odporúčaná, pretože tieto ochorenia majú závažné dôsledky, ktorých liečba je finančne náročná a sú často smrteľné. Leptospiróza je prenosná aj na človeka.
Medzi ďalšie voliteľné vakcíny patrí vakcína proti kotercovému kašľu, leishmanióze, babezióze, lymskej borelióze, herpesviróze, tetanu.

Základná odporúčaná schéma vakcinácie šteniat:

vo veku 6. – 7. týždňov

DHPPi (psinka, hepatitída, parvovírus, parainfluenza)

vo veku 9. – 10. týždňov

DHPPi (psinka, hepatitída, parvovírus, parainfluenza) + L (leptospiróza)

vo veku 13. – 14. týždňov

DHPPi (psinka, hepatitída, parvovírus, parainfluenza) + L (leptospiróza) + R (besnota)Vakcinovať sa začína v 6. až 7. týždni veku a interval medzi vakcínami nesmie byť menej ako dva týždne a viac ako 4 týždne (zvyčajný interval je 3 až 4 týždne). Následný interval preočkovania udáva výrobca podľa typu vakcíny (väčšinou 1 až 3 roky).

Ako dlho trvá, kým vakcína vytvorí imunitu?

V priebehu niekoľkých hodín po očkovaní sa stimulujú prvé fázy imunitnej odpovede. Zvyčajne to vyžaduje 10 až 14 dní, kým sa vytvorí primeraná úroveň ochrany. Usmrtené vakcíny môžu poskytnúť primeranú ochranu až po druhej dávke. Preto je vhodné vyhýbať sa iným psom a výbehom pre psov dovtedy, kým šteniatko nedokončí celú vakcinačnú schému.

Prečo sa rovnaké množstvo vakcíny podáva malému aj veľkému psovi?

Vakcinačné dávky sú rovnaké pre všetkých psov bez ohľadu na ich veľkosť. Keď sa tieto vakcíny testujú, všetci psi v testovacej skupine dostanú rovnakú dávku vakcíny a preukázalo sa, že pri odporúčanom dávkovaní je bezpečná pre psov všetkých veľkostí. Menšie dávky vakcíny nemusia dostatočne chrániť malé domáce zvieratá.Autor: Antónia Barnová (študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva)

22.1.2023