Mačacia leukémia

Mačacia leukémia

Mačacia leukémia je vysoko infekčné ochorenie mačiek. Spôsobuje ho vírus leukémie mačiek - FeLV. Je ľahko prenosný hlavne v priestoroch s veľkým počtom zvierat ako sú útulky, chovy a podobne. Tento vírus spôsobuje poruchy krvotvorby, zníženie imunity a novotvary.

Ako sa môže mačka nakaziť?
Vírus sa v tele infikovaného jedinca nachádza predovšetkým v slinách a nosnom sekréte, ale aj v moči a truse. Mačky sa môžu nakaziť priamym kontaktom s inými mačkami. Je to predovšetkým vzájomným čistením a olizovaním, ale aj pohryzením. Vírus je vo vhodnom vonkajšom prostredí schopný prežiť pár týždňov a tak je nákaza možná aj cez misky s potravou a pitím. Bežné dezinfekčné prostriedky sú však schopné tento vírus zničiť. K nakazeniu môže dôjsť aj pri párení. Mačatá sa môžu nakaziť už v maternici alebo pitím mledziva.

Aké sú klinické príznaky?
Klinické príznaky závisia od veku mačky, jej kondície a množstva vírusu. Čím mladší jedinec, tým je riziko úmrtia vyššie. Takisto sú ohrození jedinci so slabou imunitou. Ak sú mačky v dobre kondícii a majú silnú obranyschopnosť sú schopné vírus poraziť. Mačky so slabšou, ale stále dobrou imunitou nemusia mať žiadne klinické príznaky, novírus zostáva v ich tele. Stávajú sa z nich stály vírusonosiči a pri vyššej záťaži a znížení imunity sa môžu u týchto jedincov prejaviť klinické príznaky.
Vírus napadá krvotvorbu a imunitný systém a tak sú klinické príznaky nešpecifické.Podobne ako u mačacieho AIDS sú to predovšetkým sekundárne infekcie. Prejavuje sa to zápalmi ústnej dutiny, dýchacích ciest, tráviaceho traktu, lymfatických uzlín a kože. Okrem toho sa leukémia prejavuje anémiou, tvorbou novotvarov, neurologickými a reprodukčnými potiažami.
Nakazené mačky s klinickými príznakmi prežívajú 2-4 roky.

Aká je liečba?
Terapia je predovšetkým symptomatická. Je veľmi podobná s liečbou mačacieho AIDS. To znamená použitie antibiotík pri bakteriálnom zápale a  aniparazitík v prípade napadnutia parazitmi. Novotvary sa liečia chemoterapiou. Potrebné je takisto podporiť imunitu, dbať na správnu, kvalitnú a dostatočnú výživu a minimalizovať stres. Dôležité je pravidelné odčervovanie a očkovanie voči iným infekčným ochoreniam. Taktiež sú nutné pravidelné prehliadky u veterinára.
Pozitívne zvieratá by sa mali izolovať od zdravých. V prípade prepuknutia nákazy má význam dezinfekcia misiek, záchodikov, predmetov a miestnosti, kde sa nakazené jedince vyskytujú.

Aká je prevencia?
Prevenciou je predovšetkým dobrá kondícia a imunita. To sa dosiahne správnou stravou a pravidelným základným očkovaním a odčervovaním. Kastráciou sa takisto zníži riziko nákazy. Voči FeLV existuje aj vakcína. Tá sa odporúča hlavne v rizikových oblastiach a miestach s väčším výskytom mačiek (napr. útulky).


IMUNITA


Autor: MVDr. Mgr. M. Dobisová