KRVNÝ OBRAZ PRED ANESTÉZIOU

KRVNÝ OBRAZ PRED ANESTÉZIOU


Mnohí majitelia sa často pýtajú: "Je analýza krvi pred operáciou naozaj potrebná?"

Dokonca aj mladým psom a mačkám, ktoré sa chystajú na bežnú kastráciu, môže byť vykonanie predoperačného krvného vyšetrenia prospešné. Veterinárny lekár môže takto včas odhaliť príznaky nespočetných ochorení a môže získať lepšiu predstavu o tom, ako môže anestézia ovplyvniť vaše zvieratko. Tieto príznaky sa často prejavia na krvnom obraze skôr, než si všimnete akékoľvek vonkajšie zmeny, takže aj keď sa vám zviera zdá úplne normálne, môže sa vo vnútri jeho tela niečo diať. Ak sa na krvnom obraze objaví niečo znepokojujúce, veterinárny lekár bude chcieť zrušiť alebo odložiť operáciu a najprv tento problém vyriešiť, aby bola operácia a anestézia pre vaše zvieratko čo najbezpečnejšia.
Vyšetrenie krvi pred operáciou tiež dáva lekárovi možnosť podľa potreby zmeniť svoj typický protokol liekov na sedáciu a anestéziu a zvoliť kombináciu liekov, ktoré sú pre vašu mačku alebo psa bezpečnejšie. Každý liek má svoje vedľajšie účinky a každý veterinárny lekár chce pre vášho domáceho miláčika to najlepšie.

Pri mladších zvieratách je zvyčajne možnosť odmietnuť predanestetické vyšetrenie krvi, ak sa tak rozhodnete, pokiaľ váš veterinárny lekár neurčí inak na základe zdravotnej anamnézy vášho zvieratka. U starších pacientov sa však vyšetrenie krvi pred anestéziou odporúča alebo je niekedy dokonca nevyhnutné. Je to preto, že riziko výskytu skrytých ochorení alebo možných anestetických komplikácií je s pribúdajúcim vekom oveľa vyššie.

Predoperačné vyšetrenie krvi zvyčajne pozostáva z dvoch rôznych krvných testov. Prvý test sa nazýva kompletný krvný obraz alebo hematológia. Tento základný krvný test ukáže hladinu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, čo môže byť užitočné pri diagnostike anémie (nízky počet červených krviniek), systémových infekcií, zápalu a potenciálnych nedostatkov v zrážaní krvi. Napríklad ak krvný obraz naznačuje miernu dehydratáciu, veterinárny lekár môže infúzne podať tekutiny niekoľko hodín pred anestéziou.

Druhý krvný test, ktorý sa zvyčajne vykonáva pred operáciou, sa nazýva biochémia, ktorý veterinárnemu lekárovi ukáže, ako pracujú obličky a pečeň. Ak sú postihnuté práve tieto orgány, často sa navonok neprejavia viditeľné príznaky ochorenia, kým nie sú v pokročilom štádiu.
Funkcia pečene sa hodnotí prostredníctvom aktivity enzýmov, zvýšené hodnoty môžu naznačovať zvýšené riziko ochorenia pečene. Funkcia obličiek sa hodnotí meraním močoviny a kreatinínu. Obe tieto látky sa normálne vylučujú obličkami a ich zvýšené hladiny naznačujú, že nie sú účinne odstraňované obličkami v dôsledku dehydratácie alebo ochorenia obličiek. Meria sa aj hladina glukózy v krvi (krvný cukor), jej dramatické zvýšenie môže naznačovať cukrovku. Nízke hladiny bielkovín v krvi sú spojené s množstvom zdravotných problémov a môžu spôsobovať oneskorené hojenie po chirurgickom zákroku.

Obličky a pečeň zohrávajú obrovskú úlohu v tom, ako telo metabolizuje všetky sedatíva a anestetické lieky, ktoré zviera dostane pred a počas operácie. Z tohto dôvodu je pre lekára veľmi dôležité, aby vedel, že vaše zviera nemá žiadne problémy s obličkami alebo pečeňou predtým, ako ho podrobí anestézii.

Krvné testy nikdy nie sú pre zviera škodlivé a vždy sa odporúčajú, aby sa zabezpečila bezpečná anestézia a zotavenie vášho zvieratka po operácii. Veríme, že ste vďaka tomuto článku lepšie pochopili, prečo je vyšetrenie krvi odporúčané, a pred plánovanou operáciou vášho zvieratka budete schopní urobiť správne rozhodnutie.


Autor: Antónia Barnová (študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva)

12.11.2022