BOLESŤ U STARNÚCICH MAČIEK

BOLESŤ U STARNÚCICH MAČIEK


Keď mačky starnú, pozorujeme nielen vonkajšie zmeny, ale vidíme zmeny v ich správaní. Aktivita mačky s pribúdajúcim vekom klesá, je však dôležité odlíšiť normálne mačacie správanie od abnormálneho, pretože niektoré zmeny správania u starnúcich mačiek vznikajú práve kvôli bolesti. Mačky sú veľmi dobré v skrývaní príznakov bolesti, takže vy ako majiteľ musíte byť veľmi pozorný, aby ste rozpoznali, kedy vaša mačka potrebuje pomoc.

Zmení sa správanie mojej mačky, ak ju niečo bolí?

To, že sa mačka začne o seba menej starať a menej sa čistiť, je jednou z najbežnejších zmien správania spojených s bolesťou, ktoré vidíme u starnúcich mačiek, pretože mačky sú od prírody mimoriadne náročné na udržiavanie čistoty.

Osteoartritída je jedným z najbežnejších chronicky bolestivých ochorení u mačiek, ktoré postihuje viac ako 90 % mačiek vo veku 10 rokov a viac. Spinálna artritída spôsobuje, že je otáčanie sa a ohýbanie chrbtice bolestivé, takže starostlivosť o jej srsť je obtiažna. Osteoartrirída v oblasti dolnej časti chrbtice a bokov môže spôsobiť, že je táto oblasť citlivejšia. Keď sa starostlivosť o spodnú časť chrbta, panvu a zadné nohy stáva bolestivou, mačka sa jednoducho prestane o srsť starať. Oblasti jej tela, ktoré nie sú upravené, sa stávajú rozcuchané a môže sa u nej vyvinúť celkovo zanedbaný vzhľad. Keď sa ich budete snažiť učesať, môže to byť pre nich nepríjemné a dajú vám to najavo.

Môžem pozorovať zmeny v mačacej toalete, keď má moja mačka bolesti?

Ako už bolo uvedené, mačky sú mimoriadne čistotné, čo sa vzťahuje aj na hygienické návyky s požuvaním mačacej toalety. Ak vaša mačka dôsledne používala toaletu a náhle začala vykonávať potrebu mimo nej, bolesť by sa mala brať ako jedna z potencionálnych príčin.

Keď mačky pociťujú bolesť krížov alebo bedier, vchádzanie do toalety a vychádzanie z nej im je nepríjemné. Ešte horšie sú v tomto prípade hop-in alebo kryté toalety, kde sa vrchná časť toalety môže dostať do kontaktu s mačacím chrbtom. Mačka sa preto môže rozhodnúť vykonať potrebu mimo toalety, často v jej blízkosti. Tým nám dá vedieť, že chápe, že toto je miesto pre vykonanie potreby, ale je jej nepríjemné do nej vojsť. Aby ste svojej mačke pomohli, súčasťou terapie je aj voľba ľahko prístupnej toalety, častokrát stačí odstrániť jej kryt alebo zvoliť otvorenú toaletu so zníženými stenami. Prechod hore alebo dole po schodoch môže byť pre mačku s bolesťami chrbta alebo bedier veľmi nekomfortný, preto ak máte toaletu na vrchnom poschodí, mali by ste ju premiestniť na prízemie.
Ďalším problémom je ak mačka pri močení začne stáť namiesto toho, aby zaujala zvyčajnú pozíciu v podrepe. Tieto mačky už nevedia zaujať v podrepe pohodlnú pozíciu, preto je manažment bolesti veľmi dôležitý.
Mačky, ktoré kedysi vyskakovali na nábytok, linku a parapety, ale odrazu skákať prestali môžu pociťovať bolesť a potrebujú podrobnejšiu prehliadku. Jedným z opatrení úspešného protokolu zvládania bolesti u starších mačiek je návrat skákania.

Ďalšie bežné zmeny správania, ku ktorým dochádza, keď má mačka bolesti:

• Náhle negatívne reaguje na dotyk na určitých miestach, pri hladkaní alebo zdvíhaní

• Pri návšteve hostí sa skrýva pod nábytkom a reaguje agresívne, keď sa ju ľudia snažia pohladkať

• Pri jedení/pití si ľahne

• Pomalšie si sadá/ľahá a leží na jednom mieste dlhší čas

• Viac sa olizuje na kĺboch

Stráca záujem o hračky, mačaciu trávu alebo o iné zvieratá

Čo robiť, ak sa zdá, že mačku niečo bolí?

V ktoromkoľvek z vyššie uvedených prípadov by sa mala brať do úvahy aj bolesť. Navštívte veterinárneho lekára, ktorý spraví mačke podrobnú prehliadku. Mačky majú tendenciu skrývať svoju bolesť, preto tieto behaviorálne náznaky neignorujte. Čím skôr začnete problém riešiť, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešnej liečby.


Autor: Antónia Barnová (študentka univerzity veterinárskeho lekárstva)

06.11.2022